Softshellová klasická vodítka - Typ karabiny - Rosegold